God mandagskveld!

Her kommer et innlegg hvor jeg har samlet opp noen gode tips og erfaringer til deg som ønsker å starte opp for deg selv. Vel lest.

– Et typisk spørsmål mange av de som ønsker å starte for seg selv stiller er: «hvor mye startkapital vil jeg trenge for å starte opp en bedrift?» Jo mer startkapital du har, desto raskere kan du komme i gang. Dette varierer med hvordan type bedrift som skal etableres.

Egenkapital
Egenkapital er noe som må kalkuleres inn i oppstartsbudsjettet. Hvor mye egenkapital som trengs, avhenger av hvilken type selskapsform du velger. For AS er minstekravet til aksjekapital 30.000 kroner.

Startkapital
En bedrift bør ha startkapital, da flere utgifter må påberegnes før man begynner å tjene penger. I oppstartsfasen trenger en penger til f.eks markedsundersøkelser, domener, nettside, leie av lokale og innkjøp av utstyr. Behovet for startkapital vil variere i stor grad av f.eks bransje, marked, størrelse, land osv. Men frykt ikke, jeg har hørt fra flere gründere at man kan spare mye ved å leie utstyr, materiell og personell i oppstartsfasen.

For det er ikke til å legge skjul på, det kan gå lang tid før en bedrift begynner å tjene penger. Til tross for at du kanskje har spart opp til din oppstart eller fått med deg investorer, bør du være klar over at det finnes flere støtteordninger.

Støtteordninger
Den mest kjente støtteordningen er Innovasjon Norge, hvor gründere kan søke om etablerertilskudd. (Les mer her: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/Etablerertilskudd/).

Innovasjon Norge tilbyr også pre-såkornkapital. Gjennom dette tilbyr Innovasjon Norge rentefrie lån til TTO`er, inkubatorer og forretningsenglenettverk som de igjen skal investere i oppstartbedrifter yngre enn fem år. Pre-såkornkapitalen skal matches med minimum like stort beløp, fortrinnsvis fra forretningsengler. Oppstartbedriftene skal tilføres både kapital og den kompetanse de trenger for å forberede seg for vekst.

(Les mer her: http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/presakornkapital/).

Crowdfunding
Crowdfunding, eller nettverksfinansiering, er betegnelsen på en ny måte å reise midler på til et prosjekt. Du presenterer din idé – oftest via Internett – og så lar du det være opp til nettverket ditt og andre interesserte å avgjøre om de ønsker å satse penger på det. Denne formen for finansiering går utenom etablerte fond og henvender seg i stedet til enkeltpersoner som har interesse for emnet. Det er vanlig å tilby de som gir penger en form for belønning eller fortrinn ovenfor andre kunder.

Her kan du finne mer informasjon om crowdfunding:

Venturekapital
Ventureselskapene investerer i bedrifter som er i etableringsfasen, og som har høyt vekstpotensial. I tillegg til penger bidrar de ofte med kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap i bedriftene de investerer i.

Business Angels – engelkapital
Business Angels er ressurspersoner som kan tilføre bedriften din kapital, kompetanse eller nettverk. Det finnes mange slike forretningsengler i Norge som ser etter spennende prosjekter å investere i.

Noen av selskapene som har slått seg sammen er f.eks:

Du kan oppsøke ulike forum der investorer leter etter potensielle investeringsobjekter. Eksempler på slike fora i Norge:

PS: Det kan også være smart å kontakte næringsetaten i den kommunen du bor i for å høre om de har støtteordninger du kan dra nytte av.

Kilde: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-skaffer-du-penger/