Selskapet er i dag er verdsatt til 124 millioner kroner! Jeg stilte Gobi-gründer og CEO Kristoffer Lande syv kjappe spørsmål. 

Gobitech AS lanserte applikasjonen Gobi august 2015. Appen er et sosialt medium som introduserer en ny måte å kommunisere på ved å la brukerne sende snaps i felles bildestrømmer. Firmaet ble opprettet av fem NTNU-studenter; CEO Kristoffer Lande, Kristian Rekstad, Morten Stulen, CTO Lars Erik Fagernæs og CFO Andreas Øgaard.

Kristoffer, kan du fortelle kort om deg selv? 

22 år fra Trondheim. Jobbet som selger i 4 år, og var grensejeger mellom Norge og Russland fra 2013 til 2014. Begynte på en mastergrad i Datateknologi ved NTNU høsten 2014 og fikk permisjon derfra våren 2016. Har siden jobbet som daglig leder i Gobi der jobben består av å bygge teamet, sørge for fremdrift, jobbe aktivt med nåværende og potensielt nye investorer samt legge strategien for veien videre.

Hvordan kom dere på idéen om Gobi?

Ideen om Gobi kom da vi studerte på NTNU. Da laget to av gutta en Snapchat-bot som gjorde det mulig for hele NTNU å kommunisere gjennom en felles story. Denne fikk 4 000 følgere på et døgn, men ble raskt stengt ned av Snapchat. Etter å ha blitt stengt ned to ganger bestemte vi oss for å lage vår egen app, da denne virket som en veldig tidlig MVP og bekreftelse på at konseptet var etterlengtet.

Helt kort, hvordan gikk dere fram med idéen?

Først satte vi sammen et team som dekket de stillingene vi trengte og som vi så for oss å komme godt overens med. Deretter var det bare å sette seg ned å lage selve appen. Det gjorde vi i løpet av sommerferien 2015.

Som gründer, anbefaler du til andre gründere å holde ideen for seg selv eller dele den med andre?

Det å gå fra idé til faktisk gjennomførelse er det veldig få som gjør. Sannsynligheten for at noen tar ideen og lager den før du allerede er ferdig er mye mindre enn den fordelen man får av feedback og motivasjon fra de som hører om ideen. Det er også viktig å få tilbakemelding, og finne ut om folk faktisk vil bruke produktet før man bruker mange timer på å lage det.

Hvordan finansierte dere oppstarten?

Vi var heldige å ha investorer som trodde på oss fra starten. Vi har hele tiden hentet inn akkurat nok til å komme oss til neste fase, og det har vært viktig for å ikke gi ut for mange prosenter for tidlig i oppstarten.

Har du et ca. antall på hvor mange timer du/dere jobber i uken? 

Som gründer jobber man med ideen sin fra man står opp til man legger seg. Det blir veldig vanskelig å konvertere til timer, men jeg vil tro at en vanlig uke ligger på mellom 60-80 timer med arbeid, basert på intensiteten i perioden og hvilke prosjekter vi jobber med.

Hva er dine beste tips til andre som sitter med en gründer i magen?

Sett i gang. Alt for mange sitter med ideen sin alt for lenge, og da er det som regel for sent. Bare hopp i det og gjør det du kan for å nå målene dine.

Takk for at du stilte til Intervju, og lykke til videre Kristoffer! 

 

Les mer om Gobi her:

Nettside: https://gobiapp.com/

Instagram: @gobiapp